Mindetavle for omkomne under englændernes bombardement af Shellhuset

Kampmannsgade 2, Shellhuset. Tavle til minde om personer der omkom under englændernes bombardement af Shellhuset, 21.3. 1945.

Stor mindetavle i indgangsparti


Tekst på tavlen: "FOR DANMARKS FRIHED / FALDT PÅ DETTE STED / P. V. T. AHNFELDT-MOLLERUP / kaptajn / CARL HAMMERICH / kontreadmiral / CARL HEINZ JOHANNES HOCKE / løjtnant. stud:jur: / HELMUTH BARTHOLDY JENSEN / premierløjtnant / MOGENS KORNERUP PRIOR / ingeniør / JØRGEN PALM PETERSEN / repræsentant / OLE STANG / premierløjtnant / CARL / BARON WEDELL WEDELLSBORG / premierløjtnant / VED BOMBARDEMENTET / D. 21. 3. 1945"


Shellhusbombardementet på Wikipedia
"Under Tysklands besættelse af Danmark i anden verdenskrig havde de tyske myndigheder beslaglagt Shellhuset for at gøre det til Gestapos hovedkvarter. Her havde de samlet alle arkiver om modstandsbevægelsen, der gennem længere tid bad RAF om at bombe bygningen for at få arkiverne ødelagt."