Mindetavle for Georg Brandes

Krystalgade 6. Tavle for Georg Brandes. Opsat 1971 af Georg Brandes Selskabet.

Mindetavle mellem to vinduer

Tekst på tavlen: "I DETTE HUS BOEDE / GEORG BRANDES / DA HAN UDARBEJDEDE / SINE FØRSTE FORELÆSNINGER / 1871"

Georg Brandes (1842-1927), professor, dr.phil.
Fulde navn; Georg Morris Cohen Brandes. Georg Brandes var en aktiv forfatter, kritiker og debattør. Som ung studerede Brandes jura. Ved siden af studierne levede han et højspændt studie- og kammaratliv. Han studerede æstetik, filosofi, læste dansk litteratur osv. I 1864 afsluttede han sin magisterkonferens i æstetik med udmærkelse.

Eftertidens litterære kritik og litteraturhistorien i det efterfølgende årtier stod på Brandes skulder. "Han var en magtfuld skribent. Med sit distinkte, lidenskabelige mæle formåede han at holde den nordiske læseverden fast gennem to menneskealdre uden nogen sinde at betvivle at han også havde myndighed til at tale" (Citat: Dansk biografisk leksikon)

Georg Brandes blev bisat fra Bispebjerg krematorium. Hans aske blev spredt ved Den slesvigske sten i Dyrehaven.
(Kilde: Dansk biografisk leksikon : 2. bind : Bering-Brüel)

Georg Brandes (1842-1927) på Kalliope
Resurser om Peter Faber med titler på alle digte, portrætter, biografier mm.

Georg Brandes, 1842-1927 på Danmarkshistorien.dk
"Georg Morris Cohen Brandes blev født i 1842 og voksede op i et jødisk grossererhjem i København. Han indledte en lovende akademisk karriere med magisterkonferens som 22-årig, efterfulgt af guldmedaljeafhandling og doktordisputats i 1870 om fransk æstetik. Under rejser og ophold i en række toneangivende kulturnationer, deriblandt Italien, Frankrig og England, blev han inspireret af samfundsmæssige og litterære ideer."