Mindetavle for Hartmann

Kvæsthusgade 3. Tavle for komponisten J. P. E. Hartmann, 1805-1900, der boede i huset fra 1829 til sin død.


Tekst på tavlen: "I denne familien Zinn's gl / Eiendom boede Komponisten / J.P.E. Hartmann / fra Anno 1829 til 1900. /// erhvervet 1755   ombygget 1907 Ao. Zinn"

Hartmann, Johan Peter Emilius i Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Hartmann, Johan Peter Emilius, 1805-1900, Komponist. H., som blev født i Kjøbenhavn 14. Maj 1805, var baade paa Fædrene-og paa Mødreneside af musikalsk Herkomst; Faderen var nysnævnte Kapelmusikus, senere Organist ved Garnisonskirken, August Wilhelm H., Søn af ovfr. anførte Komponist Johan Ernst H. og selv en dygtig Violinist, Elev af Schall, og Komponist af forskjellige Arbejder, hvilke dog ikke bleve bekjendte uden for en snævrere Kreds; Moderen, Christiane Petrea Frederica f. Wittendorff, var Datter af Slotskantor i Fredensborg P. A. W."

J.P.E. Hartmann på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"J.P.E. Hartmann, Johan Peter Emilius Hartmann, 14.5.1805-10.3.1900, dansk komponist, organist og jurist. Med en musikalsk produktion, der omfatter de fleste af tidens genrer, var J.P.E. Hartmann en af 1800-t.s mest fremtrædende danske komponister."

J.P.E. Hartmann på Wikipedia
"J.P.E. Hartmann - kort for Johan Peter Emilius Hartmann – (14. maj 1805 i København – 10. marts 1900 sammesteds) var en af Danmarks betydeligste komponister. Korværket Vølvens spådom er optaget i Kulturkanonen. Han var far til billedhuggeren Carl Hartmann og komponisten Emil Hartmann."