Mindetavle for Frederik Kuhlau

Nyhavn 23. Tavle for komponisten Frederik Kuhlau, 1786-1832, der ved sin død boede i huset.


Tekst på tavlen: "KOMPONISTEN / FREDERIK KUHLAU / ELVERHØJ / BOEDE HER 1832"

Friedrich Kuhlau på Den store danske
"Friedrich Kuhlau, Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau, 11.9.1786-12.3.1832, dansk komponist, sammen med C.E.F. Weyse den vigtigste repræsentant for den tidlige romantik i dansk musik."

Friedrich Kuhlau på Wikipedia
"Daniel Friedrich Rudolph Kuhlau (11. september 1786 i Uelzen (Hannover) – 12. marts 1832 i København) var en tysk-dansk komponist. Internationalt kendes han mest for sin kammermusik, hvor forskellige fløjter spiller sammen med hinanden eller andre instrumenter, og for sine sonatiner for klaver, men i Danmark er hans navn uløseligt forbundet med musikken til Elverhøj. Kuhlau var i lighed med Mozart, Haydn og Beethoven medlem af Frimurerordenen."

Kuhlau, Daniel Frederik Rudolph i Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Kuhlau, Daniel Frederik Rudolph, 1786-1832, Komponist. Frederik K. blev født 11. Sept. 1786 i Uelzen i Hannover, hvor hans Fader, Johan Carl K., var Hoboist ved et hannoveransk Linjeregiment og i øvrigt ernærede sig ved Musikundervisning; Moderen var Charlotte Dorothea f. Seger. Det var et temmelig fattigt Hjem, i hvilket K. opvoxede mellem mange Søskende, og han fik kun en tarvelig Opdragelse i sin Barndom; Faderen gav ham selv lidt Undervisning i Musik, uden at der dog var taget nogen Bestemmelse om, at han skulde uddannes til Musiker."