Mindetavle med bygningshistorie - Sankt Annæ Passage

Bredgade 25E, Sankt Annæ Passage. Tavle om oplysninger om bygningskompleksets tilblivelse.

Mindetavle med bygningshistorie


Tekst på tavlen: "I AARENE 1916-17-18 BYGGEDES DETTE KOMPLEKS / AF MESTERNE · CARL OLSEN MURER · CHR. JØRGEN= / SEN tØMRER · SILVAN SNEDKER · HENRIK PETERSEN / BLYTÆKKER · AXEL SEEHUSEN MALER · OG DE= / RES KLINKE FOLK · ARCHITEKTEN NIELS BANKE / · BYGHERREN FERD SCHMAHL GROSSERER · / · A-S DANISH MACHINE COMPANY ·"

Mindetavle over kælderdør


Passage mellem Bredgade og Store Kongensgade, navngivet efter kvarteret Sankt Annæ. Komplekset blev anlagt af grosserer Ferdinand Schmahl efter tegninger af arkitekt Niels Banke.