Mindetavle for Peter Abraham Bock

Kultorvet 13. Tavle for Peter Abraham Bock der grundlage et tobaksspinderi på stedet.

Tekst på tavlen: "Anno 1805 grundlagde Tobaksfabriqueur / Peter Abraham Bock / på dette sted et spinderi for / røgfri tobak, der siden skulle / blive kendt som Oliver Twist. /// Opsat af: / Selskabet for Dansk Memorabilitet 2005"

Mindetavle på hvid mur


Mere end 200 år på bagen på Oliver Twist
"Der findes ca. 160 virksomheder i Danmark i dag, som har mindst 200 års historie at se tilbage på. Vi er én af dem. Vi fejrede vores 200 års jubilæum i 2005. I aktie-selskabsregistreret står vi som Hermann Krügers Eftf. A/S. Navnet refererer til købmanden Hermann Krüger som ejede virksomheden fra 1877 til 1904."