Mindetavle med bygningshistorie - Amagertorv 29

Amagertorv 29. Det Petersenske Jomfrukloster også kaldet Brøderne Petersens Jomfrukloster eller blot Klostergården.


Tekst på tavlen: "KLOSTERGAARDEN / med tilhørende Buegange mellem / AMAGERTORV 29 OG LÆDERSTRÆDE 32-34 / Opført i Aarene 1918-22 / HER LAA DEN AF SILKEKRÆMMER ALBRECHT PETERSEN / I AARET 1758 OPRETTEDE MILDE STIFTELSE / FOR ÆLDRE JOMFRUER / AF SCT. PETRI TYSKE MENIGHED. / BYGNINGEN OPFØRTES EFTER TEGNING AF / ARCHITEKTEN C.F. HARSDORFF / OG GRUNDSTENEN LAGDES DEN 25 APRIL 1768"

Mindetavle opsat på gul murstensmur

"Amagertorv 29. "Det Petersenske Jomfrukloster", blev opført 1798-99 af arkitekt J. B. Guione. Bygningen erstattede et ældre hus, som var opført af C. F. Harsdorff og ødelagdes ved Københavns brand 1795. Omkring 1880 forhøjedes forhuset med en etage til gaden, mens en tilsvarende forhøjelse mod gården blev foretaget 1918. Samme år etableredes portgennemkørslen. Klosterstiftelsen oprettedes 1758 efter testamente af 30. december 1755 af silke- og klædehandler Albr. Petersen og hans broder Sebastian P. Stiftelsens oprindelige navn lød "de Brødrene Petersens Jomfru-Sæde eller "Kloster". Klosteret fungerede fra 1769."
Citat: København : Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag af Jens Fleischer. Politiken, 1985.