Mindetavle for Ole Rømer

Store Kannikestræde 16. Tavle for Ole Rømer, 1644-1710, der ved sin død boede på dette sted.


Tekst på tavlen: "HER LAA INDTIL 1728 / DEN PROFESSOR=RESIDENS HVOR / OLE RØMER / PROFESSOR I ASTRONOMI / POLITIMESTER I KØBENHAVN / BOEDE TIL SIN DØD 19 SEPTEMBER 1710"

Ole Rømer på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Ole Rømer, Ole Christensen Rømer, 25.9.1644-19.9.1710, dansk videnskabsmand, der opdagede lysets hastighed."

Ole Rømer på Wikipedia
"Ole Christensen Rømer (25. september 1644 i Århus - 19. september 1710 i København) var en dansk astronom, ingeniør og politidirektør."

Ole Rømer - den første stadsingeniør i Danmark på Ingeniøren
"Ole Rømer blev født den 25. september 1644 i Århus som søn af en velstående og meget naturvidenskabeligt interesseret købmand. 18 år gammel blev han student fra latinskolen i Århus. Herfra rejste han i 1662 til København for at studere ved universitetet."

Rømer, Ole Christensen fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"1644-1710, Astronom, fødtes 25. Sept. 1644 i Aarhus, hvor hans Fader, Christen Olesen R., var en ret velhavende Kjøbmand. Hans Moder hed Anne Marie Storm. Faderen ejede en lille mathematisk Bogsamling samt nogle navtiske Instrumenter, der indgøde R. Interesse for Mathematik og Maalekunst."