Mindetavle for Jónas Hallgrimsson

Sankt Peders Stræde 22. Tavle for den islandske digter Jónas Hallgrimsson, 1807-1845, der boede i huset.


Tekst på tavlen: "DEN ISLANDSKE DIGTER / JÓNAS HALLGRÍMSSON / FØDT PAA GAARDEN HRAUN / Í ÖXNADAL / 16. NOVEMBER 1807 / DØD I KØBENHAVN / 26. MAJ 1845 / HAVDE HER SIN SIDSTE BOLIG"


Efter at hans fra var druknet måtte Jónas Hallgrímsson forlade hans fødegård i Hraum, Island, men hans stadig var ganske ung. I 1829 tog han studentereksamen fra Bessastaðir. To år senere startede han på jurastudiet i København. Men allerede inden da, havde han gjort sig bemærket for hans digtning. Efter kort tid skiftede han jura ud med naturvidenskab, som han studerede i nogle år.

Jónas Hallgrímsson fik til opgave at skrive en Islandsbeskrivelse i samarbejde med Japetus Steenstrup. Han fik et stipendium til en rejse i 1837 og igen i 1839-42. Han rejste over hele øen og lavede videnskabelige observationer.

De sidste år af hans liv, boede Jónas Hallgrímsson i Sorø, hvor han arbejde på manuskriptet til Islandsbeskrivelsen.
(Kilde: Nogle ord om Jónas Hallgrímsson af Böðvar Guðmundsson i: Nyt fra Island. 2007, nr. 1)

Jónas Hallgrimsson
Site udarbejdet i anledning af Jonas Hallgrimsson 200-års jubilæum. På islandsk.

Hallgrimsson, Jonas fra Dansk biografisk Lexikon på Projekt Runeberg
Hallgrimsson, Jonas, 1807-45, Digter, Naturforsker. J. H., hvis Forældre vare Kapellan til Bægisá i Øfjord Syssel i det nordlige Island Hallgrímur Thorsteinsson og Rannveig Jónasdatter, fødtes 16. Nov. 1807 paa Gaarden Steinstaðir i Øxnadal, hvorhen Forældrene kort i Forvejen vare flyttede fra deres tidligere Bopæl Hraun.

Jónas Hallgrímsson på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Jónas Hallgrímsson, 1807-1845, islandsk forfatter, opvokset i Öxnadalur på Nordlandet. Efter studentereksamen 1829 drog Hallgrímsson 1832 til Danmark, hvor han læste jura, zoologi og litteratur uden dog at tage afsluttende eksamen."