Mindetavle med bygningshistorie - Gråbrødretorv 1

Gråbrødretorv 1. Ildebrandssten efter Københavns brand 1728.

Mindetavle på rød mur. Opsat over dør. I dag er der restaurant i bygningen


Tekst på tavlen: "DEN FÖRSTE / STEEN / JEG HAVER LAGT / HVORFOR JEG SIGER HERN TAK / HVAD ILDEN HAR FORTÆRT / HAR GUD IGEN BESKIÆRT / HL BHL / Ao 1732"


De fem huse på Gråbrødretorv 1-9 er opført i årene efter Københavns brand i 1728. Gråbrødre Torv 1 er således en af de mange "ildebrandshuse" der blev opført efter den største brand i København.

Huset blev opført i 1731-1732 af øltapperen og fiskebløderen Hans Lou og huset kaldes da også Fiskebløderhuset. En fiskebløder udbanker og udbløder stokfisk i kalkvand. Det færdige produkt kaldes blegfisk.

Huset er bygget med bindingsværk til gården og naboen, men facaderne er grundmurede. Hans Lou havde købt den udbrændte grund fra lærredskræmmer Johan Danxts. Hans Lou dør i 1739 hvorefter hans enke Bodil Nielsdatter overtager ejendommen. Hun får i øvrigt huset vurderet af Brandforsikringskassen til 2.500 Rdlr. Enken gifter sig med Christen Hansen Nør, der så blive ejer af huset og Fiskebløderiet.

Hans Lou fik tavlen med indskriften indmuret over døren. Den senere ejer Jørgen Jensen Pinvig har overskrevet en del af tavlen han sine initialer.
(Kilder: 233 danske borgerhuse. Gyldendal, 1979. Hvem byggede hvad : Bind 1 : København Politiken, 1968-71. "Fiskebløderhuset og Wessels bopæl paa Graabrødertorv" i: Historiske meddelelser om København 2. rk., II, side 396-408.)