Tavle med religiøs tekst

Kvæsthusgade 5. Tavle med religiøs tekst.

Mindetavle placeret over 1. sals vinduer


Tekst på tavlen: "GVD ER MIT SLOT OG FASTE BORG / PAA HANNEM VIL JEG BYGGE / HANS ORD FORLINDRE KAND MIN / SORG OG INGEN DET SCKL RYGGE / JEG WEED OG TROER STADELIG / HAND SINE EY FORLADER / MENS HJELPER DENNEM NAADELIG / SOM EN FORSIVFNLIG FADER / P.H.S.L.   A.M.D / ANO 1691"