Mindetavle for Ernst Henrich Berling

Store Kannikestræde 19. Tavle af bronze til minde om, at Ernst Henrich Berling, 1708-1750, her oprettede det Berlingske Officin. - Opsat 30.9.1958.


Tekst på tavlen: "PAA DETTE STED GRUNDLAGDE / ERNST HENRICH BERLING / ANN0 1733 / DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI / ANNO 1749 / BERLINGSKE TIDENDE"


Ernst Henrich Berling føde i 1708 Macklenburg, død i Københanv i 1750; bogtrykker og avisudgiver.
Efter af Ernst Henrich Berling var udlært fra hans fætters Pfeiffers trykkeri o Lauenburg arbejdede han i Hamburg. I 1731 rejste han til København, hvor han fik arbejde hos bogtrykker J. J. Høpfner. To år senere blev han selvstændig.
Ernst Henrich Berling erhvervede sig udgivelsesretten til en række aviser samt eneretten til at benytte de kongelige brevposte fra Joachim Wielandts enke i 1748.
I 1749 begyndte han at udgive Kiøbenhavnske danske Post-Tidende.
(Kilde: Dansk biografisk leksikon : 2. bind : Bering-Brüel)

Ernst Henrich Berling på Den store danske
Ernst Henrich Berling, 1708-1750, dansk bogtrykker, forlægger og avisudgiver.

Ernst Henrich Berling og hans fingeraftryk af Bent Blüdnikow på Berlingske Tidende (21. marts 2008)
Berlingske Tidende er en af verdens ældste aviser. Det var Ernst Henrich Berling, der skabte avisen i 1749. Han blev født i dag for 300 år siden og skabte med sin indsats som avisudgiver den moderne danske nyhedsformidling.