Mindetavle for H. C. Andersen

Nyhavn 67. Tavle for H. C. Andersen, 1805-1875, der boede her 1845-64.

Tekst på tavlen: "DIGTEREN / H. C. ANDERSEN / BOEDE HER / 1845 - 1864"

Arkiv for Dansk Litteratur: Hans Christian Andersen
"ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt."

H.C. Andersen: forskning, eventyr, liv & forfatterskab
"På H.C. Andersen-Centrets web-site er tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer tilgængelige for den kulturelt, nationalt og interessemæssigt meget bredt sammensatte brugerskare. Forskere - hvad enten disse beskæftiger sig med voksenforfatteren, børneforfatteren eller med det kulturhistoriske fænomen H.C. Andersen - vil, ligesom kreative bearbejdere af H.C. Andersen og almindelige interesserede brugere, kunne hente facts, inspiration og aktuelle oplysninger her."
Se: Hvor boede H.C. Andersen i København?

H.C. Andersen Information Odense
"På H.C. Andersen Information Odense findes mange oplysninger om H.C. Andersens liv, færden, eventyr og forfatterskab. Fra hans fattige barndom i Odense til hans ophold i København. Desuden er hans mange ophold på slotte og herregårde over hele landet nævnt. Hans skolegang i Odense, Slagelse, Helsingør samt studeretiden i København er ligeledes omtalt."
Se: København og H.C. Andersen og Nyhavn 67

Indenforvoldene.dk: H. C. Andersen og København
"Digteren H. C. Andersens københavnerliv strakte sig over 56 år. Han kom hertil via Vesterport som 14-årig den 6.september 1819 og døde på Østerbro i ejendommen Rolighed den 4.august 1875. Da han boede mange steder og tillige havde en stor venne- og bekendtskabskreds, vil nedenstående tekst ikke være fyldestgørende, men med tiden blive forøget med oplysninger. Denne artikel vil alene begrænse sig til, at omhandle H.C.Andersens gøren og laden indenfor de gamle volde og vil løbende være under udarbejdelse."

Mindetavler i Indre By