Mindetavle for H. C. Andersen

Nyhavn 67. Tavle for H. C. Andersen, 1805-1875, der boede her 1845-64.

Tekst på tavlen: "DIGTEREN / H. C. ANDERSEN / BOEDE HER / 1845 - 1864"

H.C. Andersen Centret
"På H.C. Andersen-Centrets web-site er tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer tilgængelige for den kulturelt, nationalt og interessemæssigt meget bredt sammensatte brugerskare. Forskere - hvad enten disse beskæftiger sig med voksenforfatteren, børneforfatteren eller med det kulturhistoriske fænomen H.C. Andersen - vil, ligesom kreative bearbejdere af H.C. Andersen og almindelige interesserede brugere, kunne hente facts, inspiration og aktuelle oplysninger her."
Se: Hvor boede H.C. Andersen i København?

H.C. Andersen Information
"På H.C. Andersen Information Odense findes mange oplysninger om H.C. Andersens liv, færden, eventyr og forfatterskab. Fra hans fattige barndom i Odense til hans ophold i København. Desuden er hans mange ophold på slotte og herregårde over hele landet nævnt. Hans skolegang i Odense, Slagelse, Helsingør samt studeretiden i København er ligeledes omtalt."
Se: København og H.C. Andersen og Nyhavn 67