Mindetavle for H. C. Andersen

Amaliegade 9. Tavle for H. C. Andersen der ofte kom i huset og øjensynligt holdt 50 års fødselsdag på adressen.

Mindetavle for H. C. Andersen

 

Mindetavlen

Tekst på tavlen: "H.C. Andersen (☆1805 ✝1875) / The Danish writer, Hans Christian Andersen war a regular guest at the Collin family, who owned and lived in this building. / He considered himself parf of the Collin family, and for long periods of time he lived with them here. / Every Tuesday he aet dinner with the Collin family. / His 50th birthday war celebrated here in 1855 together with good frinds. / Picture: Odense City Museums"

Ifølge mindetavlen holdt H. C. Andersen 50 års fødselsdag hos familien Collin i huset på Amaliegade 9. Men på tidstavlen på SDUs temasite H.C. Andersen centret står der: "HCAs 50-års fødselsdag. Fejres kun med gaver fra vennekredsen og med en middag henne hos Adolph Drewsens. Om aftenen sidder han hjemme hos sig selv og læser korrektur på historierne og selvbiografien."

Uoverensstemmelsen fra de to kilder forklares af overinspektør Ejnar Stig Askgaard, Odense Bys Museer

"Adressen Amaliegade 9 i København var nærmest et lille familiekollektiv. På anden-salen boede Collins ældste datter, Ingeborg, med sin mand Adolph Drewsen. Og det er således dér, H.C. Andersen fejredes på sin 50-års dag, den 2. april 1855. Andersen selv boede da et stenkast derfra i Nyhavn 67, 2. sal. Der findes ikke mange optegnelser fra fødselsdagen 1855, da dagbogen mangler fra denne tid. Der findes dog ét brev, som H.C. Andersen skrev til sin meget nære veninde, Henriette Wulff, dagen efter fødselsdagen. Her hedder det:

” Min kjære fortræffelige Veninde.
Gud glæde og velsigne Dem for det søsterlige Hjerte De bevarer for mig, tak for Hilsenen igaar, for Brev og Roser, de uvisnelige Roser paa den af Dem syede Pude. Min første Glæde igaar var, da jeg i Morgenstunden lod Rullegardinet gaae op, at see en Baad blive roet over fra Brohovedet til Christianshavn, jeg saae aabent Vande, et af Vinterens Baand sprængte, det var mig en Foraarshilsen, en Leven igjen med Verden. Strax derpaa fik jeg deilige Blomster Gusta Collin selv bragte mig, saa kom lille Rigmor og Astrid, de Smaae fra Christinelund, med deilige Lillieconvaller, dem fulgte lille Agnete (Lind) med en Potte fuld af blomstrende Violer, saa bragte Deres Terne mig Puden med Roser, min Vertinde sendte mig et Rosentræ, Frøken Cold Kopper til at drikke Salep af, Hartmann bragte mig Blomster og Fodposten Brev paa Brev, eet var et Digt fra »en beundrende Læserinde«; Middagen var jeg hos Drevsens og Aftenen hjemme hos mig selv hvor jeg læste Correctur baade paa Eventyr og paa Biographien; see saaledes gik Dagen og nu er jeg da 50 Aar.”

Som så mange andre fødselsdage fik H.C. Andersen således besøg, gaver og breve fra formiddagen af. Middagen som blev holdt hos Drewsens i Amaliegade fandt almindeligvis sted kl. 16. Det var almindeligt, at holde middag på dette tidspunkt den gang. Da havde man nemlig mulighed for at gå i teatret kl. 19. Andersen havde dog meget travlt med at læse korrektur på sin samlede udgave af Historier og på sin selvbiografi Mit Livs Eventyr. Derfor valgte han efter middagen at tage hjem til sig selv og arbejde. Han har således ikke fejret sin 50-års fødselsdag ad flere omgange. Det hele foregik på samme dag."

Så begge oplysninger er med denne forklaring altså rigtige.