Mindetavle for Louis Pio

Lille Kirkestræde 1. Marmortavle for den socialistiske agitator Louis Pio. - Afsløret 5.5. 1997.

Tekst på tavlen: "Aftenen før / SLAGET PÅ FÆLLEDEN / 5. maj 1872 talte LOUIS PIO, / grundlæggeren af den danske / arbejderbevægelse, fra 2. sal i / dette hus til menneskemængden / i Lille Kirkestræde".


Louis Pio; født 1841, død 1894.
Louis Pio regnes som grundlæggeren af den socialistiske arbejderbevægelse i Danmark. Han udgav Socialistiske Blade i 1871. Det kom i to numre og regnes som den socialistiske bevægelses grundlæggelse. Senere på året grundlage han ugebladet Socialisten sammen med Harald Brix.
Med artiklen "Maalet er fuldt!" indkaldte han til et møde 5. maj 1872 på Nørre Fælled. Natten til den 5. maj blev Louis Pio arresteret. Den 29. marts 1873 blev han idømt seks års forbedringshus for at ville omstyrte det bestående samfund.
I 1877 accepterede Louis Pio et "tilbud" fra politiet om en betydelig pose penge og en enkeltbillet til USA.
(Kilde: Den store danske encyklopædi : 15. bind : Panama-Ranum. Danmarks Nationalleksikon, 1999.)


Louis Pio 1841-1894 på Danmarkshistorien.dk
"Louis Pio betragtes som grundlæggeren af det danske socialdemokrati. Han arbejdede for at forbedre levevilkårene for arbejderklassen, hvis forhold han fandt oprørende. Pios virksomhed markerer starten på den organiserede arbejderbevægelse i Danmark. Pio blev født i et småborgerligt hjem i Roskilde i 1841. Efter endt studentereksamen i 1859 gjorde han tjeneste ved militæret, underviste på Borgerdydsskolen i København og arbejdede som funktionær ved postvæsenet."

Pio, Louis Albert Francois på Leksikon.org
"Pio (1841-94), dansk socialist, grundlægger af den organiserede arbejderbevægelse i Danmark."

Slaget på Fælleden på Leksikon.org
"Betegnelsen for et voldsomt sammenstød mellem københavnske arbejdere, militær og politi søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København. Baggrunden var en murerstrejke, der var indledt i april af 12 murersvende og 6-800 arbejdsmænd, der krævede arbejdstidsforkortelse."