Mindetavle for H. W. Bissen og Vilhelm Bissen

Frederiksholms Kanal 28. Tavle for billedhuggeren H. W. Bissen, 1798-1868 og for dennes søn billedhuggeren Vilh. Bissen, 1836-1913, som havde atelier i bygningen 1842-1868 og 1868-1913.

Mindetavle mellem to portrætter i profil


Tekst på tavlen: H. V. BISSEN / HAVDE ATELIER HER / FRA 1842-1868 / VILHELM BISSEN / FRA 1863-1913


Bissen, Christian Gottlieb Vilhelm fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Bissen, Christian Gottlieb Vilhelm, f. 1836, Billedhugger. Vilh. B. er ældste Søn af ndfr. nævnte Billedhugger Herm. Vilh. B. og hans første Hustru og fødtes i Kjøbenhavn 5. Avg. 1836."

Bissen, Herman Vilhelm fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Bissen, Herman Vilhelm, 1798-1868, Billedhugger. Vilh. B. var et Barn fra Grænselinjen mellem dansk og tysk i Sønderjylland, ja, Linjen var endog draget midt igjennem hans Familie."

Herman Wilhelm Bissen på Wikipedia
"Herman Wilhelm Bissen (13. oktober 1798 i Slesvig by - 10. marts 1868 i København) var en dansk billedhugger.
Hans hovedværker: Den danske landsoldat står i Fredericia, Frederik 6. står i Frederiksberg Have og Istedløven, der står på kirkegården i Flensborg."

Vilhelm Bissen på Wikipedia
"Christian Gottlieb Vilhelm Bissen (5. august 1836 i København - 20. april 1913 i København) var en dansk billedhugger og søn af Herman Wilhelm Bissen."