Mindetavle for H. C. Andersen

Nyhavn 20. Tavle for H. C. Andersen, 1805-1875, der boede her, da 1. samling af hans eventyr udkom i 1835.


Tekst på tavlen: "H. C. ANDERSEN / BOEDE HER / DA HANS FØRSTE / EVENTYRHEFTE UDKOM / MAJ 1835"

Andersen, Hans Christian i Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Andersen, Hans Christian, 1805-75, Digter, født i Odense 2. April 1805. Faderen var Skomager-Frimester Hans A., som ved Sønnens Fødsel var noget over 22 Aar gammel og døde 1816, efter at han af Lyst til æventyrlige Oplevelser havde ladet sig hverve til Soldat og var draget med Tropperne til Holsten; Moderen, Ane Marie Andersdatter, ernærede sig som Enke ved at vaske for Folk, skylle Flasker paa Apotheket o. l.; hun fik Plads paa de saakaldte «Doktors Boder», senere paa Hospitalet, og døde 1833."

H.C. Andersen på Den store danske
"H.C. Andersen, Hans Christian Andersen, 2.4.1805-4.8.1875, dansk digter, allerede i sin egen tid anerkendt som en af de mest originale forfattere i 1800-t.s europæiske litteratur."

H.C. Andersen på Wikipedia
"Hans Christian Andersen (2. april 1805 i Odense – 4. august 1875 på Rolighed i København) var en dansk digter og forfatter, der er verdensberømt for sine eventyr. Han var kendt for sine buketter og papirklip, og menes at have opfundet det flettede danske julehjerte[1]. Han er en af den danske guldalders hovedpersoner."

H.C. Andersen og Nyhavn 20 på H.C. Andersen Information Odense
"Den 1 september 1838 forlader H.C. Andersen  kommandør Wulffs værelse i Amaliegade og flytter ind i det logi på 2 værelser , som han har udsøgt sig i Nyhavn 20. 2.sal hos skipperenke Karen Sophie Larsen. Han skal bo på Charlottenborg siden, hvor solen aldrig kommer."
Se også: H.C. Andersens beskrivelse af lejligheden i Nyhavn 20