Mindetavle for Oluf Borch

Store Kannikestræde 12, baggården. Borchs Kollegium, over havedøren.


Tekst på tavlen: "BORRICHII DOMUS HÆC QVAMVIS MEDICEA VOCETUR / IN MUTO NESCIT MARMORE FAMA MORI / P.V."

På dansk noget a la: "Selv om dette hus kaldes "det mediceiske" og selv om marmoret er stumt, kan Borchs eftermæle ikke dø."
P. V. = Povl Vinding.

Tavle opsat på initiativ af Povl Vinding til minde om Oluf Borch, der testamenterede sit hus, grunden og en anselig kapitel til et fremtidigt kollegium.

Borchs Kollegium på Københavns Universitet
"Borchs Kollegium (Collegium Mediceum), St. Kannikestræde 12, er stiftet 29. juli 1689 af højesteretsassessor, professor Ole Borch (1626-90) med en gård, der er opført på en grund, som Borch havde købt af universitetet, og hvor der før havde stået en professorbolig, til bolig for 16 "fattige, gudfrygtige og lærde studiosi"."

Borchs Kollegium på Wikipedia
"Borchs Kollegium (oprindeligt latinsk navn: Collegium Mediceum) er et kollegium beliggende i Indre By i København. Kollegiet blev grundlagt den 29. maj 1691 af Ole Borch for at huse seksten fattige, gudfrygtige og lærde studiosi. Det er et af Københavns Universitets gamle kollegier."

Ole Borch på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Ole Borch, Oluf Borch, 7.4.1626-13.10.1690, dansk polyhistor, filolog, kemiker, læge og botaniker. Han deltog tappert i forsvaret af København 1658-59. Ole Borch blev i 1660 professor i filologi og ekstraordinær professor i botanik og kemi."

Oluf Borch på Wikipedia
"Oluf (eller Ole) Borch, (1626-90), var en dansk professor."