Mindetavle for Gregers Bojesen

Amaliegade 44. Oprindeligt var tavlen anbragt på et træ nord for ejendommen. Tavle for søløjtnant Gregers Bojesen.

Irret mindetavle på mur


Tekst på tavlen: "SØLØJTNANT / GREGERS BOJESEN / FALDT HER FOR SIN KONGE / OG SIT FÆDRELAND / DEN 5. MAJ 1945"

Søløjtnant Gregers Jes Boy Bojesen var født 13. januar 1919 i København og blev student fra Sorø Akademi i 1938.

Gregers var tilknyttet havnekompagnierne og den militære efterretningstjeneste. Sammen med andre kadetter havde han organiseret en modstandsgruppe under havnekompagniet, som var en del af den militære organisation. Under krigen transporterede gruppen våben og ammunition fra Sjælland til hovedstaden og forestod fordelingen af våben i København. Gruppen var involveret i efterretningsarbejde rettet mod de tyske skibe i Københavns havn.

Om formiddagen 5. maj opholdt gruppen sig i en lejlighed i Ny Toldbodgade. De hørte skyderi fra området ved Amaliegade og Esplanaden. Tre mænd blev sendt på rekognoscering, deriblandt Gregers.

En flok modstandsfolk var i ildkamp med tyske marinesoldater, som lå i dækning omkring Gefionspringvandet. De tre nytilkomne forsøgte sig med et flankeangreb fra Amaliegade. De kom under kraftig beskydning og måtte søge dækning.

Gennem to timer deltog de tre i ildkampen. Gregers Bojesen dræbtes, da han forsøgte at skifte position.

Gregers Jes Boy Bojesen i Frihedsmuseets modstandsdatabase